O Fundacji

 

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK została założona w 1992 roku przez Społeczny Instytut Wydawniczy "ZNAK" Spółka z o.o. w Krakowie, jako narzędzie międzynarodowej współpracy w dziedzinie rozwoju kultury chrześcijańskiej. Podstawowe cele Fundacji:


 • propagowanie i pogłębianie chrześcijańskiego humanizmu;
 • szerzenie postaw tolerancji, autentycznego dialogu i współpracy pomiędzy różnymi religiami i narodami dla wzajemnego wzbogacania się i realizowania wspólnych wartości;
 • szerzenie i pogłębianie znajomości kultur różnych narodów zwłaszcza sąsiadów Polski;
 • propagowanie szacunku wobec praw ludzi i kultur do swobodnego rozwoju;
 • inicjowanie i wspieranie prac w tym zakresie.


ZARZĄD FUNDACJI:

 • Henryk Woźniakowski  - Prezes Zarządu
 • Sylwia Gajownik - Wiceprezes Zarządu
 • Anita Ponikło - Sekretarz Zarządu


RADA FUNDACJI:

 • Maria Woźniczka
 • Łukasz Tischner
 • Wojciech Bonowicz

 

Statut Fundacji ZNAK - wersja pdf

 

 

ZESPÓŁ FUNDACJI:

PROJEKTY
Sylwia Gajownik - fundacja@znak.org.pl

Anita Ponikło - fundacja@znak.org.pl

 

WSPÓŁPRACA:
Grzegorz Demel

 

 


FUNDATOR:


wsparcie instytucjonalne w latach 2009-2010:

 

 

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2020: