Współpraca międzynarodowa

 

Znalezione obrazy dla zapytania Efektywna współpraca międzynarodowa

 

http://www.jakorganizowac.pl/


Efektywna współpraca międzynarodowaprojekt współfinansowany w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP pt. Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2015.


Fundacja Znak z Krakowa wraz ze swym wieloletnim partnerem – ukraińską Fundacją Lokalnych Inicjatyw Doniecczyzny realizują kolejny projekt. Choć doniecki partner funkcjonuje dziś poza własnym, ogarniętym wojną regionem, nie rezygnuje z działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i sprawnej administracji samorządowej na Ukrainie.

 

Ma to szczególne znaczenie w kontekście coraz realniej rysujących się eurointegracyjnych dążeń tego kraju. Polskie organizacje pozarządowe, samorządy i instytucje państwowe od lat wspierają Ukrainę na tej drodze, chętnie dzieląc się własnymi doświadczeniami. Mimo szczerych chęci i autentycznej dobrej woli brakuje jednak często refleksji nad tym, które polskie rozwiązania i doświadczenia rzeczywiście mogą być dla naszych sąsiadów przydatne, brakuje też wiedzy, jak skutecznie je prezentować.

 

W 2010 r. postanowiliśmy wspólnie z partnerem wypełnić tę lukę, wydając praktyczny poradnik „Współpracujemy. Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń” przeznaczony dla organizatorów wizyt studyjnych, których 3 lata później zaczęliśmy bezpośrednio szkolić. Wówczas powstały też angielska i rosyjska wersje poradnika.

 

W tym roku, przy wsparciu finansowym MSZ RP w ramach programu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”, rozszerzamy nasze działania. Zaprosiliśmy do współpracy najaktywniejszych uczestników poprzednich szkoleń i stworzyliśmy ofertę dla nowych grup zainteresowanych – obecnych lub przyszłych animatorów regionalnej współpracy międzynarodowej. Nie tylko wizyty studyjne, ale i wszelkie inne formy takiej współpracy zostaną przepracowane podczas szkoleń, a wszyscy zainteresowani otrzymaniem praktycznego narzędzia podnoszącego jakość współpracy z zagranicznymi partnerami, nie tylko z Ukrainy, będą mogli już w listopadzie sięgnąć do zamieszczonego na stronach Fundacji interaktywnego przewodnika, zawierającego m.in. rozbudowany podręcznik, przejrzyste infografiki, krótkie filmy instruktażowe.

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Lokalnych Inicjatyw Doniecczyzny, Ukraina oraz Wojwódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie.

 

Znalezione obrazy dla zapytania Efektywna współpraca międzynarodowa


 

Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń - projekt współfinansowany w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP pt. Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014.

 

Szczegółowym celem projektu jest wypracowanie mechanizmów i narzędzi wspólnej realizacji przez partnerów w regionie priorytetów polskiej polityki zagranicznej i priorytetów komunikacyjnych MSZ na poziomie obywatelskim i samorządowym poprzez wsparcie potencjału polskich organizacji pozarządowych co skutkować będzie poprawą jakości przekazywania polskich doświadczeń transformacyjnych partnerom ukraińskim i innych krajów b. ZSRR poprzez szkolenia dla polskich organizacji pozarządowych opartych na poradniku pt. "Współpracujemy. Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń" (wydanie 1, Kraków 2011), a także wsparcie dla lokalnych organizatorów wizyt studyjnych z np. Ukrainy i innych krajów b. ZSRR, dzięki poradnikowi w wersji rosyjskiej i angielskiej.

 

Projekt był realizowany w partnerstwie z Fundacją Lokalnych Inicjatyw Doniecczyzny, Ukraina oraz Wojwódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie.

 

Znalezione obrazy dla zapytania Efektywna współpraca międzynarodowa

 


 

Współpracujemy. Podniesienie efektywności przekazywania polskich doświadczeń. Projekt zakłada poprawę jakości przekazywania polskich doświadczeń transformacyjnych partnerom ukraińskim poprzez udostępnienie polskim samorządom i organizacjom pozarządowym umiejętności skutecznego dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniami. Rozwijająca się współpraca z partnerami z Ukrainy, angażująca coraz więcej podmiotów, wymaga profesjonalizacji działań, zmierzającej do podniesienia efektywności szkoleń i wizyt studyjnych realizowanych w Polsce.

 

Projekt finansowany był ze środków programu RITA. Przemiany w Regionie w roku 2011.

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zamawiania bezpłatnego poradnika dla organizatorów wizyt studyjnych pt. Współpracujemy. Podniesienie efektywności przekazywania polskich doświadczeń.

Zamówienia można składać pod adresem: spietrzak@znak.org.pl