O projekcie

Głównym celem projektu pt. Efektywne przekazywanie doświadczeń, jest wzmocnienie zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy międzynarodowej.

 

Szczegółowym celem projektu jest wypracowanie mechanizmów i narzędzi wspólnej realizacji przez partnerów w regionie priorytetów polskiej polityki zagranicznej i priorytetów komunikacyjnych MSZ na poziomie obywatelskim i samorządowym poprzez wsparcie potencjału polskich organizacji pozarządowych co skutkować będzie poprawą jakości przekazywania polskich doświadczeń transformacyjnych partnerom ukraińskim i innych krajów b. ZSRR poprzez szkolenia dla polskich organizacji pozarządowych opartych na poradniku pt. "Współpracujemy. Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń" (wydanie 1, Kraków 2011), a także wsparcie dla lokalnych organizatorów wizyt studyjnych z np. Ukrainy i innych krajów b. ZSRR, dzięki poradnikowi w wersji rosyjskiej i angielskiej.

 

Konstrukcja projektu oparta jest na wieloletnich doświadczeniach własnych i naszego wieloletniego partnera ukraińskiego. Projekt zakłada po pierwsze poprawę jakości przekazywania polskich doświadczeń transformacyjnych partnerom ukraińskim poprzez szkolenia dla polskich organizacji pozarządowych opartych na poradniku pt. "Współpracujemy. Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń". Po drugie projekt zakłada wydanie w/w poradnika w wersji angielskiej i rosyjskiej.

 

Rozwijająca się współpraca z partnerami m.in. z Ukrainy angażująca coraz więcej podmiotów, wymaga profesjonalizacji działań, zmierzającej do podniesienia efektywności szkoleń i wizyt studyjnych organizowanych w Polsce. W ramach projektu przeprowadzane są szkolenia dla organizatorów wizyt studyjnych z organizacji posiadających małe doświadczenie bądź chcących sprofesjonalizować swoje działania. Szkolenia oparte są na poradniku, wykorzystują aktywnie doświadczenie naszego ukraińskiego partnera, by w ten sposób dać szansę uczestnikom szkoleń na bezpośrednie zapoznanie się z perspektywą i oczekiwaniami uczestników wizyt studyjnych zza naszej wschodniej granicy.

 

W rezultacie szkolenia pozwolą uczestnikom opracować rzetelną metodykę swoich wizyt studyjnych i programów partnerskich. Uczestnicy podniosą swoje kompetencje dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. Zminimalizowane zostanie ryzyko, iż uczestnictwo w wizytach studyjnych i programach współpracy sprowadzi się w praktyce do wycieczki do Polski.

 

Proponowany projekt wpisuje się w pełni w założenia polskiej polityki zagranicznej i priorytetami komunikacyjnymi MSZ na rok 2014 w zakresie „służenia swoim doświadczeniem niełatwej transformacji ustrojowej i oferowania wsparcia wschodnim sąsiadom”. 

 

Projekt jest realizowany od marca do października 2014 roku.

Organizator projektu: Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK

Partner projektu: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

 

Projekt „Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r.