Poradnik

W roku 2011 Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak zrealizowała projekt pt. „Współpracujemy. Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń”, finansowany ze środków RITA - Przemiany w Regionie. W ramach projektu został przygotowany i wydany poradnik dla organizatorów wizyt studyjnych.

Poradnik został przygotowany na podstawie eksperymentu, w ramach którego zorganizowaliśmy eksperckie wizyty studyjne, częściowo imitujące standardowe wizyty studyjne, częściowo poświęcone dyskusji nad sposobem przekazywania polskich doświadczeń, roboczo określonych jako "laboratorium".

Interesowało nas w pierwszej kolejności nie to "co" się zagranicznym gościom pokazuje, ale "jak" i na ile skutecznie się to robi, na ile nasze kierowane wobec nich propozycje są interesujące i potrzebne. To dało podstawę do przygotowania poradnika i wykorzystania naszego wieloletniego doświadczenia, obserwacji i refleksji.

W ramach realizacji projektu pt. "Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń" (2014) została przygotowana wersja angielska i rosyjska poradnika. 

 

 

 

DO POBRANIA: