Opinie uczestników

Uczestnicy, którzy wzięli udział w szkoleniu to przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych: 21 osób, przedstawiciele instytucji publicznych: 9 osób i przedstawiciele organizacji pozarządowych: 18 osób z terenu calej Polski. 

 

Pomysł podzielenia grupy na samorządową i pozarządową wspaniały.

 

 Proszę o więcej takich szkoleń.

 

Szkolenie pokazało mi praktyczne strony organizacji, przyjmowania wizyt między stronami. Dzięki informacjom ze szkolenia (także wiedzy uczestników) realne wydaje mi zorganizowanie wizyty (współpracy) ze szkołą zza wschodniej granicy. Wiedza i doświadczenie przekazywane w trakcie zajęć są autentyczne. Prowadzący swoje nabyte w praktyce doświadczenie, przekazują uczestnikom, dając jednocześnie możliwość wypowiedzi. To ważne! Są gotowe przykłady, nie ma gotowych rozwiązań. To inspirujące!. Nowy obszar tematyczny dla mnie, jednak widzę możliwość wykorzystania go w swojej pracy.

 

Czekam na ciąg dalszy!

 

 Szkolenie prowadzone było na bardzo wysokim poziomie. Dla mnie stało się "skarbnicą" wiedzy na temat przygotowania, organizacji wizyt studyjnych. Duża dawka wiedzy przekazana w profesjonalny sposób a jednocześnie bardzo przystępnie i zrozumiale. DZIĘKUJĘ!

 

Bardzo dobrze dobrana grupa uczestników, tzn.: zróżnicowana (samorządowcy, NGO, nauczyciele, działacze, urzędnicy) - umożliwiło to zauważenie różnic w podejściu do rozwiązywania problemów (inny styl pracy, rozwiązywania kwestii). Każdy zwracał uwagę na inny aspekt. Dużym plusem szkolenia jest uwrażliwianie na różnice kulturowe, zrozumienie problemów i postaw drugiej strony.

 

Więcej tego typu szkoleń, także z zakresu komunikacji, wizerunku, dyplomacji - umiejętności miękkich, które pozwalają na rozwój umiejętności. Bardzo kompetentna i otwarta kadra.

 

Bardzo dobre szkolenie, przekazujące wiedzę i uczące. Warto zorganizować kolejne warsztaty, będące kontynuacją tematu, ale poruszające nowe treści.

 

Przeprowadzenie wizyty studyjnej w praktyce, kolejny projekt, gdzie bylibyśmy uczestnikami takiej wizyty z podziałem na obowiązki.

 

****

Ocena przeprowadzonych szkoleń przez uczestników (dane oparte na analizie ankiet ewaluacyjnych)

 (skala 5 – bardzo dobrze, 4 - dobrze, 3 - przeciętnie, 2 - słabo, 1 – bardzo słabo)

 • wpływ szkolenia na uporządkowanie wiedzy: 4,75,
 • stopień rozwoju praktycznych umiejętności: 4,58,
 • stopień możliwości zastosowania wiedzy w pracy: 4,67.

 

W ankiecie uczestnicy dokonywali również subiektywnej oceny poziomu swojej wiedzy z zakresu organizacji wizyt studyjnych przed i po szkoleniu. Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami średnia ocen wynosiła:

 • poziom wiedzy z zakresu organizacji wizyt studyjnych przed szkoleniem: 2,92,
 • poziom wiedzy z zakresu organizacji wizyt studyjnych po szkoleniu: 4,43.

 

 W ankietach uczestnicy oceniali poszczególne moduły szkolenia a średnia ocen wynosi:

 • przygotowanie i przebieg wizyty studyjnej: 4,81,
 • oczekiwania uczestników dotyczące wizyty studyjnej: 4,81,
 • prezentacja multimedialna jako forma przekazywania doświadczeń: 4,69,
 • praca z tłumaczem: 4,98,
 • sztuka dyplomacji i komunikacji: 4,92,
 • dobre praktyki, wnioski, podsumowanie: 4,79,
 • stereotypy, uprzedzenia, praca w środowisku wielokulturowym: 4, 65