Program szkolenia

WYKŁADOWCY - TRENERZY:

Sylwia Gajownik - antropolog kultury, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od kwietnia 2010 roku członek zarządu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak. Od 2003 roku autorka i koordynatorka projektów edukacyjnych z zakresu wielokulturowości, edukacji globalnej, edukacji obywatelskiej i projektów poświęconych integracji uchodźców i imigrantów z polskim społeczeństwem realizowanych przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej Znak. W latach 2003-2009 koordynatora wizyt studyjnych dla Ukraińców i Białorusinów realizowanych w ramach programu Fundacji Znak pt. Instytut Mosty na Wschód. W latach 2006-2010 koordynatorka projektów realizowanych ze środków min. polskiej pomocy zagranicznej/polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP - Ukraina i Białoruś. W latach 2010-2014 (2015 - projekt modułowy) koordynatorka projektów poświęconych edukacji globalnej finansowanych ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ. Łącznie 6 projektów - w tym dwa w toku. Koordynatorka i opiekun merytoryczny z ramienia partnera projektu pt. "Lokalna świetlica globalna" realizowanego przez Fundację Dzieło Kolpinga w Polsce w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG w latach 2014-2015.

 Alona Dolya - (przedstawicielka ukraińskiego partnera), członek zarządu Fundacji FLID, ukraiński koordynator projektów realizowanych przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej Znak w ramach polskiej pomocy zagranicznej MSZ, w latach 2006-2010. Ekspert programu "Przejrzysta Ukraina", doświadczona trenerka min. Wschodnioukraińskiego Centrum Szkoleniowego, ekspert i koordynator projektów poświęconych demokratyzacji Ukrainy, wsparciu społeczeństwa obywatelskiego i innych wykorzystujących polskie doświadczenia transformacyjne. Współautorka poradnika "Współpracujemy. Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń".

dr Piotr Kusyps - politolog, tłumacz, publicysta, autor szeregu publikacji naukowych i komentarzy prasowych. W 2008 roku ukończył studia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uzyskał stopień doktora na podstawie pracy naukowej w zakresie stosunków polsko-ukraińskich. W latach poprzednich był komentatorem ukraińskiej sekcji radiowej BBC Word Service. Jest tłumaczem dyplomatycznym języka ukraińskiego i rosyjskiego. Od kilku lat prowadzi wykłady na Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Współautor poradnika "Współpracujemy. Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń".

 Izabela Parkitna-Mierzwa - antropolog kultury UJ, współpraca z Fundacją ZNAK od maja 2011. Absolwentka etnologii na UJ oraz studiów podyplomowych Ekonomia społeczna MSAP UE, certyfikowana trenerka z doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli i uczniów, współorganizatorka (z ramienia partnera) I Krajowego kongresu Mediatorów. Redaktor portalu Forum: Żydzi-Chrześcijanie-Muzułmanie (www.znak.org.pl) oraz Tolerancja.pl (www.tolerancja.pl). Oba portale od ponad 10 lat prowadzone są przez Fundację Znak. Trener-wykładowca w projektach poświęconych edukacji globalnej w latach 2011-2015, finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ w 2011 - 2015 roku. Trener – wykładowca w warsztatach dla bibliotekarzy w projekcie „Uchodźca mój sąsiad” realizowanym przez Fundację Obywatelska Perspektywa z Warszawy, finansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i budżetu państwa w roku 2012 oraz „Między nami sąsiadami – działania na rzecz integracji imigrantów” (2013-2015).