nasze działania

nasze działania

działania w latach 2003-2023

Projekty wschodnie:

Instytut Mosty na Wschód – fin. ze środków Departamentu Stanu USA (2003 – 05 r.) realizowano:

 • cykliczne warsztaty tematyczne dla dziennikarzy, 3 międzynarodowe konferencje dot. współpracy
  transgranicznej, praw człowieka i obywatela. realizowano staże wyborcze dla działaczy białoruskich, cykliczne wizyty studyjne i staże dla aktywistów z Białorusi.

W latach 2006-2010 prowadziliśmy projekty w ramach Polskiej Pomocy Zagranicznej MSZ. 

 • Ukraina powinna być przejrzysta – szkoła jesienna dla liderów społeczności lokalnych i dziennikarzy mediów lokalnych ze wschodniej Ukrainy,
 • Przejrzysty samorząd drogą do integracji europejskiej (Ukraina);
 • Internet szansą rozwoju młodego społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. 
 • Wprowadzanie standardów przejrzystości w działalność samorządów lokalnych we wschodniej Ukrainie;
 • www.susvet.info – młodzieżowe informacje z całego świata – (Białoruś).
 • Współpraca międzysektorowa jako element dobrego rządzenia. (Ukraina)
Projekty nastawione na budowę społeczeństwa obywatelskiego:
 
 • Wielokulturowość na co dzień – materiały dla nauczycieli (2006) – fin. przez British Council.
 • Uchodźca mój dobry sąsiad – fin. przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2008-2009);
 • Tolerancja, akceptacja, fascynacja – moda na wielokulturowość – fin. Cee Trust (2009);
 • Biblioteka moje ulubione miejsce – kształcenie bibliotekarzy w zakresie problematyki różnorodności i dialogu społecznego, fin. Cee Trust (2007-2008).

misja

Misją Fundacji jest edukacja obywatelska. Szczególną uwagę Fundacja poświęca edukacji obywatelskiej i ekologicznej w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jest to aktualnie główny obszar działań Fundacji, określony na podstawie wieloletnich doświadczeń edukacyjnych, znajomości potrzeb odbiorców i świadomości istnienia palących problemów rozwojowych i klimatycznych na świecie.

odbiorcy

Głównymi odbiorcami działań Fundacji są: osoby związane z edukacją tj. nauczyciele, edukatorzy nieformalni, kadra akademicka. Dzieci i młodzież - uczniowie, lub uczestnicy działań pozaszkolnych, społeczności lokalne, seniorzy.
Osoby związane z tworzeniem odpowiedzialnych postaw obywatelskich w kontekście problematyki zmian klimatycznych i innych wyzwań rozwojowych
współczesnego świata.

działania

Głównymi obszarami działalności Fundacji są projekty edukacyjne adresowane do rożnych grup społecznych, osób kluczowych w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw obywatelskich w kontekście problematyki zmian klimatycznych i innych wyzwań rozwojowych współczesnego świata. Działania misyjne organizacji, realizowane są głównie w formie projektów/grantów finansowanych ze źródeł publicznych.