FUNDACJA ZNAK

RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI

WŁĄCZ SIĘ!

Aktualności

Zielony uniwersytet

Już w sobotę, 25 listopada 2023 r., odbędzie się gala projektu „Zielony uniwersytet”. W programie: Wystawa Degustacja ziołowych wytworów Koncert Małgorzaty Ryby Pyszny poczęstunek oraz możliwość

czytaj dalej »
Co jest dla nas ważne?

Misją Fundacji jest edukacja obywatelska. Szczególną uwagę  poświęcamy edukacji obywatelskiej i ekologicznej w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jest to aktualnie główny obszar naszej działalności, określony na podstawie wieloletnich doświadczeń edukacyjnych, znajomości potrzeb odbiorców i świadomości istnienia palących problemów rozwojowych i klimatycznych na świecie.

Fundacja Znak działa na rzecz kształtowania świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w duchu wzajemnego szacunku i tolerancji, wspierania rozwoju demokracji oraz budowy społeczeństwa otwartego oraz pogłębiania świadomości konsumenckiej i działalności proekologicznej na rzecz dobrostanu ludzi i przyrody.

Głównymi obszarami działalności są projekty edukacyjne adresowane przede wszystkim do bliższego i dalszego otoczenia szkolnego: nauczycieli, uczniów, edukatorów nieformalnych (jak np. bibliotekarzy, wychowawców świetlic) czy kadry akademickiej. Projekty z zakresu edukacji obywatelskiej są też kierowane do społeczności lokalnych i osób 60+. Działania misyjne organizacji, realizowane są głównie w formie projektów/grantów finansowanych ze źródeł publicznych.