Zielony Uniwersytet

Projekt „Zielony uniwersytet” współfinansowany jest ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” 2021-2025, edycja 2023

Projekt skierowany jest do osób 60+ z terenu gminy i miasta Lubaczów oraz gminy Cieszanów (powiat lubaczowski, woj. podkarpackie). Działania zaproponowane w projekcie określone zostały na podstawie wyników wieloaspektowej diagnozy potrzeb i ewaluacji wcześniej realizowanego projektu na terenie powiatu lubaczowskiego. Projekt realizowany był w terminie 1.05-31.12.2023r.

  1. Zielony Uniwersytet – III modułowy cykl zajęć warsztatowo-edukacyjnych, skierowany do 140 osób 60+ z miasta i gminy Lubaczów oraz gminy Cieszanów, realizowany w terminie maj – listopad 2023 r.
  2. Zielony Uniwersytet – działania wspierająco – multiplikacyjne, skierowane do do 140 osób 60+ z miasta i gminy Lubaczów oraz gminy Cieszanów,  realizowane w terminie maj – grudzień 2023 r.
  3. Gala projektu – wspólne świętowanie w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie.