Projekt realizowany w terminie 01.09.2020-31.12.2022

Cele:

  • nauka krytycznego myślenia, przez poszukiwanie globalnych współzależności;
  • zaktywizowanie młodych ludzi do podejmowania refleksji i aktywnych działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym;
  • pokazanie wartości, którymi kieruje się demokracja wobec nowych wyzwań w zmieniającym się świecie, w tym problemu zmian klimatycznych i ich wpływu na fundamentalne bezpieczeństwo ciągłości społeczno-systemowej.

Odbiorcy: młodzież w wieku 13-18 lat; dzieci w wieku 7-12 lat; edukatorki/edukatorzy (mentorki/mentorzy wspierający).

działania:

  •  Zajęcia edukacyjne dla nauczycieli i nauczycielek oraz młodzieżowych grup liderskich.
  • Przeprowadzenie samodzielnych akcji młodzieżowych na rzecz klimatu.
  • Konkurs plastyczny dla dzieci pt. Klimat? Akcja! – Ja, świat i jego klimat czekamy na zmiany”.
  • Pakiet edukacyjny pt. Klimat! Akcja.

Projekt „Klimat? Akcja! Demokracja” współfinansowany ze środków Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie