13 stycznia 2024r., miała miejsce niezwykła debata pt. Rozmowy o kryzysach i źródłach odnowy, w 100 letnią rocznicę urodzin Stefana Wilkanowicza, naszego naszego wyjątkowego założyciela i wieloletniego prezesa Fundacji.

 Dziękujemy KIK w Krakowie oraz Miesięcznikowi Znak za podtrzymywanie jego dogłębnie humanistycznych idei oraz stworzenie przestrzeni do rozmów i rozważań o współczesnych wyzwaniach.

Zobacz: Tomasz Ponikło, Stefan Wilkanowicz. Mój Mistrz na zawsze