Aktualności

 

 

INTERAKTYWNY PRZEWODNIK DLA ORGANIZATORÓW WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

 

Nasz przewodnik przeznaczony jest dla organizatorów różnych form współpracy międzynarodowej. Pomoże efektywnie zorganizować działania – od wizyt studyjnych, poprzez wymianę kulturalną, po partnerstwa miast. Nasze doświadczenia i wiedzę w tej dziedzinie przekazujemy w trzech formach: obszernej publikacji, krótkich filmów instruktażowych oraz syntetycznych infografik. Wybierz spośród nich, w zależności od swoich potrzeb i… czasu, jakim dysponujesz na organizację współpracy międzynarodowej.

 

>>>>>www.jakorganizowac.pl


Przewodnik został zrealizowany w ramch projektu pt. „Efektywna współpraca międzynarodowa” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu pt. Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015.

 

 

 


 

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA ORGANIZATORÓW WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

 

W imieniu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak serdecznie zapraszamy na bezpłatne, trzydniowe szkolenie organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków MSZ pt. „Efektywna współpraca międzynarodowa”, którego celem jest wzmocnienie potencjału i kompetencji polskich animatorów współpracy międzynarodowej z różnych sektorów.

 

Na szkolenia zapraszamy osoby zajmujące się w swych instytucjach i organizacjach współpracą międzynarodową w różnych formach (wizyty studyjne, wymiany kulturalne, wymiany młodzieży itp.) bądź chcące rozpocząć aktywną współpracę międzynarodową:

 

 

 • pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych;
 • przedstawicieli jednostek samorządowych;
 • przedstawicieli instytucji państwowych (np. policja, straż pożarna);
 • nauczycieli i przedstawicieli szkół wyższych;
 • pracowników bibliotek publicznych.

 

Miejsce i termin szkolenia: Kraków, do wyboru 3 terminy:

 

 • 25 - 27 września 2015
 • 19-21 października 2015
 • 23-25 października 2015

 


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE>>>


FORMULARZ ZGŁOSZENIA>>>

 

Projekt pt. Efektywna współpraca międzynarodowa jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w roku 2015. 

Zaproszenie na szkolenia dla nauczycieli z zakresu edukacji globalnej

Globalnie - Lokalnie - Odpowiedzialnie

 

W imieniu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak serdecznie zapraszamy na bezpłatne, trzydniowe szkolenie dla nauczyciele organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków MSZ pt.: „Globalnie – Lokalnie – Odpowiedzialnie. Zajęcia edukacyjne”. Celem projektu jest tłumaczenie przyczyn i konsekwencji problemów globalnych dotykających współczesnego świata, zrozumienia go jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu, kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń i ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę.

 

Podstawa programowa obejmuje zagadnienia związane z edukacją globalną w obszarze różnych przedmiotów. Ponieważ jest to tematyka stosunkowo nowa w obowiązkowym programie nauczania położymy nacisk na rzetelnie przygotowanie nauczycieli do samodzielnej realizacji zajęć w przyszłości w sposób atrakcyjny dla uczniów. Pozwoli to zwiększyć obecność edukacji globalnej w edukacji szkolnej. Pomożemy nauczycielom lepiej poznać i zrozumieć funkcjonowanie współczesnego świata, w którym przenikają się systemy kulturowe, środowiskowe, ekonomiczne, społeczne, polityczne i technologiczne.

 

Na szkolenia zapraszamy: nauczycieli zainteresowanych tematyką edukacji globalnej.

 

Miejsce i termin szkolenia: Kraków, do wyboru 3 terminy:

 

 • 10 – 12 października 2014 r.
 • 24 – 26 października 2014 r.
 • 7 – 9 listopada 2014r.

 

kontakt do organizatora: - fundacja@znak.org.pl

 

formularz zgłoszeniowy>>>>

 

Projekt Globalnie - Lokalnie - Odpowiedzialnie. Zajęcia edukacyjne jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ w roku 2014

 


 

Zaproszenie na szkolenia dla bibliotekarzy z zakresu edukacji globalnej

Globalnie-Lokalnie-Aktywnie. Wsparcie rozwoju pozaformalnej edukacji globalnej w bibliotekach publicznych


W imieniu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak serdecznie zapraszamy na bezpłatne, trzydniowe szkolenie dla bibliotekarzy organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków polskiej współpracy rozwojowej MSZ w roku 2014, pt. „Globalnie – Odpowiedzialnie – Aktywnie. Działania na rzecz rozwoju edukacji pozaformalnej”.

 

Celem projektu jest tłumaczenie przyczyn i konsekwencji problemów globalnych dotykających współczesnego świata, zrozumienia go jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu, kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń i ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę.

 

Biblioteki publiczne są ośrodkami, w których organizuje się pozaformalne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Jednocześnie brakuje szkoleń z zakresu edukacji globalnej dedykowanych właśnie Państwu, choć biblioteki posiadają możliwości organizacyjne do efektywnej realizacji zadań z tego zakresu.

 

W proponowanych szkoleniach kładziemy nacisk na rzetelnie przygotowanie Państwa do samodzielnej realizacji zajęć w sposób atrakcyjny dla dzieci.

 

Na szkolenia zapraszamy: bibliotekarzy – pracowników bibliotek publicznych

 

kontakt do organizatora: Izabela Parkitna - Mierzwa - parkitna@znak.org.pl

 

formularz zgłoszeniowy>>>>

 

Projekt Globalnie-Lokalnie-Aktywnie. Wsparcie rozwoju pozaformalnej edukacji globalnej w bibliotekach publicznych jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ w roku 2014


 

Zaproszenie na szkolenia dla organizatorów wizyt studyjnych w ramach realizacji projektu

pt. Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń

 

W imieniu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak serdecznie zapraszamy na bezpłatne, trzydniowe szkolenie organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków MSZ pt. „Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń”, którego celem jest wzmocnienie potencjału i kompetencji polskich organizatorów wizyt studyjnych z różnych sektorów.

 

>>>szczegółowe informacje

>>>formularz zgłoszeniowy


Projekt „Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r.

(2014-06-03) 

 

Pożegnanie FORUM: ŻYDZI-CHRZEŚCIJANIE-MUZUŁMANIE


Od 1 stycznia 2014 r. Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK zaprzestaje wydawania „FORUM Żydzi – Chrześcijanie – Muzułmanie”. Serwis pozostanie dostępny w internecie, jednak nie będzie już aktualizowany. Naszym Czytelnikom dziękujemy za towarzyszenie FORUM w ciągu kilkunastu lat jego istnienia.

 

Trzynaście lat – to w witrualnym świecie cała epoka, a nawet kilka epok. Medium pomyślane w roku 2001 jako przegląd bieżących wydarzeń i debat toczonych na łamach mediów, a także jako głos wskazujący fundamenty dialogu między religiami, kulturami i pokoleniami, wyczerpało swoją formułę.

 

Tak istotny dla współczesnych czasów temat relacji miedzyreligijnych i międzykulturowych pozostanie wszakże przedmiotem uważnego zainteresowania naszej Fundacji, miesięcznika „Znak” i innych mediów będących w naszym zasięgu, a na stronie Fundacji będziemy Państwa informować o nowych przedsięwzięciach w tym zakresie.

 

Czytelnicy, którzy chcieliby otrzymać książkę zawierającą wybór tekstów publicystycznych z FORUM, a także płytę CD zawierającą linki do poszerzonego wyboru materiałów znajdujących się na naszej stronie, proszeni są o kontakt z Fundacją (fundacja@znak.org.pl).

(2014-01-01)

 


 

red. Stefan Wilkanowicz laureatem Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała SJ

 

Z wielką przyjemnością informujemy, iż laureatem Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała został w tym roku red. Stefan Wilkanowicz, prezes Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak (kategoria I za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej) – za całokształt twórczości na rzecz dialogu i pojednania.

 

W kategorii II za inicjatywy społeczne na rzecz dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej) laureatami została Grupa Przyjaciół z Olkusza: Ireneusz Cieślik, Olgierd Dziechciarz, Krzysztof Kocjan i Dariusz Rozmus za ocalanie pamięci o Żydach olkuskich.

 

Kapituła Nagrody im. ks. Stanisława Musiała SJ dokonała wyboru laureatów spośród kandydatów nominowanych wcześniej przez Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”. Nominacje te przyznano po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych kandydatur. Oprócz osób nagrodzonych nominacje otrzymali: Stanisław Krajewski i ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel (kategoria I) oraz Adam Bartosz i ks. Wojciech Lemański (kategoria II).

 

Nagroda im. Księdza Stanisława Musiała SJ została ustanowiona w 2008 roku przez krakowski Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”. Jest przyznawana corocznie w dwóch wspomnianych wyżej kategoriach. Jej fundatorami są: Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydent Miasta Krakowa i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie.

 

W ubiegłych latach laureatami Nagrody byli:

 

 

 • Jan Błoński oraz Miasto i Gmina Chmielnik (2009);
 • Joanna Tokarska-Bakir i Bogdan Białek (2010);
 • Bożena i Jerzy Wyrozumscy oraz Tomasz Pietrasiewicz i Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie (2011);
 • Anna Lebet-Minakowska i ks. Manfred Deselaers (2012).

 

 

Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się 5 marca o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Krakowa

(2013-03-04)


 

Poradnik dla organizatorów wizyt studyjnych

 

Ideą poradnika jest podniesienie efektywności przekazywania polskich doświadczeń partnerom z Ukrainy i innych krajów byłego ZSRR podczas zróżnicowanych pod względem tematycznym wizyt studyjnych i spotkań z przedstawicielami rozmaitych instytucji.

 

Celem poradnika nie jest wytykanie błędów. Dysponując jednak wieloletnim doświadczeniem (jako organizacja goszcząca) w przygotowaniu i realizacji wizyt studyjnych, staży i spotkań z różnymi grupami zza wschodniej granicy uznaliśmy, że warto zwrócić Państwa szczególną uwagę także na te kwestie. Pozwoli to tak zaplanować organizację tego typu wydarzeń – zarówno od strony merytorycznej, jak i technicznej – by wizyty te były maksymalnie owocne dla ich uczestników. Efektywne dzielenie się polskimi doświadczeniami wymaga ich zrozumiałej prezentacji, uwzględniającej odmienną specyfikę kraju, z którego pochodzą uczestnicy danego programu. Ponadto doświadczenia, które zamierzamy przekazać, muszą uwzględniać fakt, iż nieznajomość naszych – czy szerzej – europejskich rozwiązań w zakresie funkcjonowania państwa demokratycznego i społeczeństwa obywatelskiego powoduje, że pewne elementy są trudniejsze do adaptacji niż byśmy sobie tego życzyli.

 

Zaczęcamy do zamawiania poradnika. Zamówienia można składać pod adresem: spietrzak@znak.org.pl

 

Projekt został sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Przemiany w Regionie" - RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.


07.02.2012

 


 

Materiały edukacyjne


W ramach projektu "Globalnie-Odpowiedzialnie. Zajęcia edukacyjne dla nauczycieli i młodzieży" przygotowaliśmy dla nauczycieli materiały edukacyjne poświęcone zagadnieniom edukacji rozwojowej.

 

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem darmowej publikacji (pakiet składający się z materiałów dla naczycieli i komiksu edukacyjnego dla młodzieży) zapraszamy do składania zamówień pod adresem:

 

parkitna@znak.org.pl

w zamówieniu prosimy podać ilość zamawianych materiałów oraz dane teleadresowe i nazwisko odbiorcy

 

21.10.2011

 "Uchodźca mój dobry sąsiad" - promocja projektu w polskich mediach

 

14 grudnia 2010 roku, w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona promocji działań, jakie zrealizowaliśmy  - od września 2009 do grudnia 2010 roku - w ramach projektu "Uchodźca mój dobry sąsiad".

 

Oprócz konferencji na temat projektu rozmawialiśmy m.in. w programie I Polskiego Radia, serdecznie zapraszamy do posłuchania rozmowy.