Zaproszenie do udziału w projekcie pt. Klimat? akcja! Demokracja

 

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Klimat? Akcja! zmiana terminu realizacji”

 

 

 

Niestety w związku z pandemią zmuszone jesteśmy do zmiany planów i przenosimy działania z modułu I na przyszły rok szkolny. Startujemy we wrześniu! Miejmy nadzieję, że w innej rzeczywistości niż teraz.

 

 

 

Projekt pt. Klimat? Akcja! Demokracja!

finansowanie: Ambasada USA w Warszawie | czas realizacji: 15.09.2020 - 31.12.2021 r. | realizator: Fundacja ZNAK


 

Zaproszenie


Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie edukacyjnym pt. “Klimat? Akcja! Demokracja!”. Projekt skupiony jest wokół kwestii postępujących zmian klimatycznych i konieczności podejmowania aktywnych działań zapobiegających ich skutkom m.in przez stworzenie przestrzeni dla młodych ludzi do podjęcia działań liderskich w swoim otoczeniu.


Głównymi odbiorcami projektu jest:

 • młodzież w wieku od 13-18 lat (moduł I);
 • młodsze dzieci w wieku 7-12 lat (moduł II);
 • edukatorzy (mentorzy wspierający).

 


Moduł I

 

W ramach projektu planujemy stworzyć młodym ludziom - przyszłym Liderom Zmian - odpowiednią przestrzeń do działania, wyposażyć ich w niezbędną wiedzę, materiały oraz zachęcić do podejmowania samodzielnych inicjatyw.


Celem projektu jest praca z grupą młodzieży szkolnej wybranej przez Państwa, która wykazuje predyspozycje liderskie. Uczniowie ci będą mieli okazję uczestniczyć w warsztatach edukacyjno-aktywizujących, mających na celu przekazanie im wiedzy oraz wspierania ich w działaniach.  W efekcie mają szansę zaistnieć Liderskie Ośrodki na rzecz Zmiany.


Każdy młody lider potrzebuje wsparcia, które może dostarczać  mu nauczyciel - mentor, służący odpowiednią wiedzą i doświadczeniem (dostarczonym przez szkolenie). Jest to bardzo ważna rola w procesie przygotowania młodych ludzi do roli przyszłych liderów, a szczególnie Liderów Zmian. W ramach wsparcia nauczycieli przygotowaliśmy szkolenie, które pozwoli zapoznać się Państwu z tematyką zmian klimatycznych, dopasować ją do pracy w szkole, jak również zapoznać się z tematyką liderstwa,  wypracować odpowiednie metody i narzędzia pracy z przyszłymi liderami w Państwa szkole.


Etap 1 - Szkolenie on-line dla nauczycieli młodzieży 13-18 lat.

formuła warsztatowa | 2 spotkania

czas trwania każdego spotkania: 9:00-14:00

Termin szkolenia:

I część: 18.09.2021 r.

II część: 25.09.2021 r.Rezultaty szkolenia:

 

 

 • każdy uczestnik szkolenia po jego zakończeniu będzie miał szansę utworzyć w swojej szkole aktywną grupę młodzieży tzw.Liderów Zmian, którą będzie wspierał jako mentor;
 • każdy uczestnik szkolenia będzie miał możliwość stałego kontaktu i wsparcia ze strony eksperta projektu;
 • każda grupa Liderów Zmian będzie uczestniczyć w następnych szkoleniach dla grup liderskich z 16 ośrodków;
 • grupy Liderskie będą otrzymywać wsparcie merytoryczne i techniczne od eksperta projektu;
 • każda grupa Liderów Zmian będzie miała okazję wypracować i otrzymać (jeśli zechce), gadżety pomocne w podejmowaniu działań.

 

Etap 2 - Cykl aktywnych warsztatów i wsparcie merytoryczno - wykonawcze dla młodzieży i nauczycieli wspierających:

 

 1. warsztaty dla 12 uczniów (budowa grupy wsparcia dla Ośrodka Liderskiego);
 2. praca warsztatowo-konsultacyjna w mniejszej grupie młodzieży  - najbardziej zaangażowanych osób (Ośrodek Liderów);
 3. stałe wsparcie merytoryczne i  pomoc przy przygotowywaniu planowanej inicjatywy przez eksperta projektu dla nauczycieli i Liderów.

 


Etap 3 - przeprowadzenie samodzielnych inicjatyw na rzecz klimatu przez grupy liderskie.


zgłoszenia dla zainteresowanych  nauczycieli:

https://forms.gle/VQ1gGYZvbPH2HZvU6ZGŁOSZENIE DO SZKOLENIA, JEST RÓWNOZNACZNE Z WZIĘCIEM UDZIAŁU W CAŁYM PROJEKCIE. 


 

Moduł II


Zapraszamy Państwa pracujących z dziećmi w przedziale 7-12 lat do zaangażowania się w edukację dzieci na rzecz klimatu, poprzez udział w konkursie na komiks lub opowiadanie ilustrowane pt. „Klimat? Akcja! - Ja, świat i jego klimat czekamy na zmiany”. Celem konkursu jest stworzenie nauczycielom i dzieciom okazji do refleksji nad zmianami, jakie zachodzą w świecie przyrody, a które mają ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie. W ramach pomocy dydaktycznej - każda zgłoszona szkoła otrzyma pakiet edukacyjny pt. Klimat? Akcja! Konkurs adresowany jest do grup/klas/zespołów oraz ich opiekunów/wychowawców/nauczycieli.

 

Prace oceniane będą w 5 kategoriach wiekowych. W każdej kategorii zostanie przyznana jedna nagroda główna. Konkurs wraz z pełnym regulaminem zostanie ogłoszony 15 kwietnia 2021 r., jednak już teraz zapraszamy do zaangażowania. Informacja o konkursie będzie dstępna na stronie www.fundacja.znak.org.pl oraz na profilu Facebook Fundcji.


Formuła konkursu zakłada:

 

 1. przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci biorących udział w konkursie. W ramach wsparcia oferujemy Państwu webinar edukacyjny, dotyczący tematu konkursu, a mający na celu ułatwienie przeprowadzenie przez Państwa zajęć dla dzieci oraz pakiet edukacyjny pt. Klimat? Akcja!
 2. wykonanie prac konkursowych przez grupy/klasy/zespoły,
 3. wysyłka prac konkursowych,
 4. rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie  nagród.

Terminy webinarów:

I termin: 23.04.2021 r.

II termin: 24.04.2021 r.

Uczestnictwo w webinarze nie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.


Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która jest formą wyrazem chęci wzięcia udziału w konkursie i otrzymaniem pakietu edukacyjnego “Klimt? Akcja!” oraz zapisem  na webinar.


https://forms.gle/U6F1PetDvjxKP3e3A 

Podsumowanie

 

Planujemy na zakończenie projektu przeprowadzić Galę Finałową - która będzie okazją   prezentacji dotychczasowych działań, wymianą doświadczeń i kontaktów, a także uroczystym zakończeniem konkursu.  Jednakże ze względu na zmieniającą się sytuację pandemiczną forma wydarzenia może ulec zmianie.