Edukacja globalna

 

Szczegółowe informacje o projektach realizowanych w latach 2014-2016: www.etyczne.pl


  

 

Globalnie - Odpowiedzialnie. Zajęcia dla nauczycieli


Ogólnym celem projektu jest przygotowanie nauczycieli do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości i uświadamianie im znaczenia współzależności globalnych, przenikania systemów kulturowych, środowiskowych,ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

 

Bezpośrednim celem projektu jest tłumaczenie przyczyn i konsekwencji problemów globalnych dotykających współczesnego świata, zwiększenie liczby osób rozumiejących świat jako złożony i dynamicznie zmieniający się system,kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń i ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę.

 

Realizacja celu - przeprowadzenie cyklu szkoleń dla nauczycieli (bezpośrednich beneficjentów projektu) - przyczyni się w efekcie do zwiększenia potencjału adresatów projektu w zakresie zagadnień związanych z edukacją globalną, poprawy jakości działań dotyczących edukacji globalnej w systemie edukacji szkolnej i multiplikacji wiedzy na temat problematyki edukacji globalnej.

Projekt jest realizowany od 1 sierpnia do 30 listopada 2013 roku.


więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.etyczne.pl

 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r. -www.polskapomoc.gov.pl 

Globalnie-Odpowiedzialnie. Zajęcia edukacyjne dla nauczycieli i młodzieży. Edycja II

 

Ogólnym celem projektu „Globalnie – Odpowiedzialnie. Zajęcia edukacyjne dla nauczycieli i młodzieży – II edycja”, jest przygotowanie nauczycieli i młodzieży do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości i uświadamianie im znaczenia globalnych współzależności.

 

Realizacja celu - przeprowadzenie cyklu warsztatów dla młodzieży i szkoleń dla nauczycieli; przygotowanie publikacji z materiałami dydaktycznymi dla nauczycieli oraz organizacja otwartych wydarzeń w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 2012 - przyczyni się zarówno do zwiększenia potencjału adresatów projektu, jak i do obecności edukacji rozwojowej i perspektywy globalnej w edukacji szkolnej.

 

Podstawowa edukacja szkolna nie jest wystarczająca, aby młodzież zyskała świadomość globalnych współzależności i była gotowa do stawiania czoła wyzwaniom współczesnego świata. Ogólna świadomość wzajemnego powiązania i przenikania systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych jest niska, nawet w dużych miastach, gdzie znajduje się wiele organizacji propagujących odpowiedzialny styl życia i informujących o problemach krajów globalnego Południa, jak również organizujących liczne wydarzenia propagujące ideę sprawiedliwego handlu. Zidentyfikowane potrzeby projektu wynikają z naszych dotychczasowych doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji poprzednich projektów.

 

→ Działania

 

 • Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli – uczestników projektu w roku 2011;
 • Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli – poziom podstawowy
 • Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w 8 miejscowościach na terenie 4 województw;
 • Wydanie publikacji z materiałami dla nauczycieli poświęconymi prawom człowieka w rozwoju
 • dodruk 2 publikacji z materiałami edukacyjnymi pt. „Globalnie-Odpowiedzialnie”;
 • Przygotowanie i przeprowadzenie wirtualnych wydarzeń otwartych w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 2012.

 

→ Rezultaty

 

Długoterminowym rezultatem projektu jest przygotowanie nauczycieli i młodzieży do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości i uświadomienie im znaczenia współzależności globalnych, przenikania systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych poprzez wsparcie merytoryczne grupy docelowej, a także przygotowanie i rozdystrybuowanie materiału edukacyjnego, który zostanie dostarczony do nauczycieli, organizacji społecznych oraz bibliotek publicznych, który będzie mógł być w przyszłości wykorzystywany przez wszystkich zainteresowanych zarówno dla potrzeb realizacji podstawy programowej (nauczyciele) jak i innych działań edukacyjnych podejmowanych przez trzeci sektor i biblioteki publiczne.

 

Projekt został tak skonstruowany, że zakłada multiplikację, a wypracowane efekty nie mogą pozostać bez kontynuacji. Po zakończeniu jego finansowania zamierzamy kontynuować - w ramach prowadzonej działalności statutowej - jego kontynuację w całości lub w rozwijając poszczególne działania w zależności od rekomendacji zawartych w raporcie ewaluacyjnym i możliwości pozyskania wsparcia finansowego w przyszłości. Na pewno zamierzamy wykorzystać rezultaty projektu w kolejnych latach przy kontynuowaniu wątku edukacji globalnej i obywatelskiej w naszych nowych działaniach.

 

Projekt jest realizowany od 15 maja do 31 grudnia 2012 roku.


więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.etyczne.pl

 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. -www.polskapomoc.gov.pl

 

 


 

Globalnie-Odpowiedzialnie. Zajęcia edukacyjne dla nauczycieli i młodzieży

 


Celem projektu jest podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza dzieci, młodzieży i nauczycieli na temat problemów rozwoju na świecie, globalnych współzależności pomiędzy krajami rozwiniętymi a społeczeństwami krajów rozwijających się, istoty i źródła problemów współczesnego świata oraz potrzeby realizacji Milenijnych Celów Rozwoju, przejętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2000 roku.

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

 

 • przeprowadzenie cyklu warsztatów dla młodzieży i szkoleń dla nauczycieli;
 • przygotowanie publikacji z materiałami dydaktycznymi dla nauczycieli i komiksu edukacyjnego dla młodzieży;
 • organizacja otwartych wydarzeń w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 2011.

 

Projekt jest realizowany od 1 maja do 31 grudnia 2011 roku.


więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.etyczne.pl

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. - www.polskapomoc.gov.pl

 


 

Zdjęcia z gry edukacyjnej pt. Tropem Globalnych Współzależności

 

Projekt "Etyczne - globalne - odpowiedzialne" jest organizowany w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej, który trwa od 13 do 21 listopada 2010 roku.


Tydzień Edukacji Globalnej to coroczna międzynarodowa akcja, która ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństw w Europie na potrzebę prowadzenia edukacji o sprawach globalnych poprzez intensywne i różnorodne działania skierowane przede wszystkim do młodych ludzi.

 

Ideą Tygodnia jest zapoznanie z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur.

 

Najważniejszym wyzwaniem, które stawiamy sobie za cel jest pokazanie uczestnikom globalnych współzależności oraz poszukiwanie potencjalnych rozwiązań problemów wspólnych dla całej ludzkości.

 

Zachęcamy gorąco do udziału w przygotowanych przez nas wydarzeniach, które podejmują tak istotne dla funkcjonowania współczesnego świata zagadnienia. Aktywne uczestnictwo pozwoli Wam w sposób łatwy nabyć wiedzę dotyczącą problemów rozwoju na świecie. Jest to niezwykła szansa na ukazanie problemów globalnych w ich lokalnym wymiarze, bliskiemu każdemu z nas.

 

Kiedy i gdzie:

 • 13 listopada 2010 - Rozważnie i Modnie - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu, zobacz więcej>>
 • 20 listopada 2010 - Tropem Globalnych Współzależności - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, zobacz więcej>>

 

 

Projekt Globalnie-odpowiedzialnie. Wydarzenia otwarte w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej są współfinansowane w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010 r.