Projekty wschodnie

 

Działania (2010):

 • Projekt dla samorządowców i organizacji pozarządowych ze wschodniej Ukrainy "Współpraca międzysektorowa jako element dobrego rządzenia", (1.03-31.12.2010) - projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej 2010.

 

Działania (2009):

 • Organizacja cyklicznych wizyt studyjnych dla młodych działaczy z Rosji na terenie Krakowa - (VIII , XI 2009) - współpraca ze Stowarzyszeniem Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne z Warszawy.

   

Działania (2008):

 • Projekt skierowany do młodych Białorusinów pt. "www.susvet.info - młodzieżowe informacje z całego świata", (1.05-31.12.2008) - projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej 2008.

   

 • Projekt dla samorządowców i organizacij pozarządowych ze wschodniej Ukrainy "Wprowadzanie standardów przejrzystości w działalność samorządów lokalnych we wschodniej Ukrainie", (1.05-31.12.2008) - projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej 2008.

 

Działania (2006-2007):

 • Organizacja cyklicznych wizyt studyjnych i staży dla działaczy społecznych z Białorusi, (IX, X, XII 2006) - współpraca ze Wschodnioeuropejskim Centrum Demokratycznym z Warszawy;

   

 • Cykliczne wizyty studyjne dla działaczy związanych ze spółdzielczością; (VI, XII 2006) - współpraca ze Wschodnioeuropejskim Centrum Demokratycznym z Warszawy;

   

 • Staże wyborcze podczas wyborów samorządowych w Polsce dla młodych działaczy opozycyjnych z Białorusi; (1.08-30.11.2006) - współfinansowanie: Rita - Przemiany w Regionie 2006.

   

 • Szkoła jesienna dla działaczy społecznych i przedstawicieli samorządów ze wschodniej Ukrainy poświęcona działaniom antykorupcyjnym pt. "Ukraina musi być przejrzysta". (1.09-31.12.2006) - projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej 2006.

   

 • Wizyta studyjna dla młodych działaczy pozarządowych ze wschodniej Ukrainy pt. "Aktywizacja młodzieżowych inicjatyw lokalnych w regionach Ukrainy". (17.09-21.09.2007) - Organizator główny - Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne z Warszawy. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej 2007.

   

 • Szkoła jesienna dla przedstawicieli samorządów ze wschodniej Ukrainy pt. "Przejrzysty samorząd drogą do integracji europejskiej". (1.07-31.12.2007) - projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej 2007.

   

 • Projekt skierowany do młodych Białorusinów pt. "Internet szansą rozwoju młodego społeczeństwa obywatelskiego". (1.07-31.12.2007) - projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej 2007.

   

Pełna informacja o działaniach zrealizowanych w latach 2003-2005

  -----------------------------

Instytut Mosty na Wschód

Celem programu realizowanego nieprzerwanie od 2003 roku jest wspieranie i rozwój współpracy z krajami b. ZSRR, a w szczególności z Ukrainą, Białorusią i Rosją. Mamy świadomość, że przeszłość naszego regionu znaczą liczne konflikty wyrosłe na gruncie ksenofobii i braku tolerancji, spowodowane ignorancją a także manipulacjami regionalnych mocarstw. Po upadku komunizmu wiele społeczeństw stanęło przed bezprecedensową szansą przezwyciężenia tych konfliktów i nawiązania współpracy opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym oraz ideach humanizmu. Polska, jako członek NATO oraz nowe państwo członkowskie Unii Europejskiej, może odegrać ważną rolę w budowaniu mostów porozumienia między Wschodnią i Zachodnią Europą. W ramach programu organizowane są warsztaty dla dziennikarzy z Ukrainy oraz Europy Zachodniej, wizyty studyjne dla działaczy społecznych z Białorusi, konferencje, seminaria etc.,. Koordynator: Sylwia Gajownik, współpraca Grzegorz Demel, doktorant w Instytucie Ukrainoznastwa UJ, specjalista od wielokulturowości na Ukrainie oraz dr Piotr Kuspys, "Stosunki Międzynarodowe".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------